خانه / باتری خودرو / لیست قیمت باتری خودرو

لیست قیمت باتری خودرو

لیست قیمت باتری خودرو

کوییک سرویس وحید در خدمت شماست با لیست قیمت باتری خودرو اعم از لیست قیمت باتری سوزوکی ۳۵ تا ۲۰۰ آمپر  ، باتری های زیتکس ZITEX   و گلوبال GLOBAL   برنا باتری از ۳۵ تا ۲۰۰ آمپر  ، باتری های اوربیتال وان   و اتمیک و  اوربیتال وان سیلور و EFB و اوربیتال پریمیوم  سپاهان ۳۵ تا ۲۰۰ آمپر همراه با خدمات نصب رایگان در کلیه نقاط تهران  . ما ارزش افزوده وقت شماییم .  . محصولاتی که کلیه  لیست قیمت باتری زیر درج شده است دارای گارانتی ۱۲ ماهه و دریافت خدمات پشتیبانی آنلاین از متخصصین مکانیک سیار وحید میباشند . ( لیست  قیمت باطری سوزوکی ۳۵ تا ۲۰۰ آمپر ، قیمت باتری برنا زیتکس و گلوبال ، قیمت باتری سپاهان اوربیتال وان و اتمیک ، وان سیلور و پریمیوم  )

مزایای تعویض باتری در محل چیست ؟
قیمت باتری سوزوکی

لیست قیمت باتری سوزوکی ۳۵ تا ۲۰۰ آمپر

عنوان محصولآمپر باتریهزینه ارسال و نصبقیمت باتری ( تومان )
باتری سوزوکی۳۵رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۵۵۲۰۰۰
باتری سوزوکی۴۵رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۶۶۲۰۰۰
باتری سوزوکی۵۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۶۵۰۰۰۰
باتری سوزوکی۵۵رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۷۰۵۰۰۰
باتری سوزوکی۶۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۷۷۰۰۰۰
باتری سوزوکی پایه بلند۶۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۷۸۹۰۰۰
باتری سوزوکی۶۴رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۸۴۶۰۰۰
باتری سوزوکی۷۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۹۴۰۰۰۰
باتری سوزوکی۷۴رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۹۴۹۰۰۰
باتری سوزوکی۸۸رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۱۱۵۰۰۰۰
باتری سوزوکی۹۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۱۱۸۳۰۰۰
باتری سوزوکی۱۰۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۱۳۰۰۰۰۰
باتری سوزوکی۱۲۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۱۶۷۰۰۰۰
باتری سوزوکی۱۵۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۱۹۸۰۰۰۰
باتری سوزوکی۲۰۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۲۳۵۰۰۰۰
قیمت باتری اوربیتال وان

لیت قیمت باتری اوربیتال وان

ردیف عنوان باتری آمپر خدمات نصب قیمت
۱باتری اوربیتال وان

 

۳۵نصب رایگانتماس بگیرید
۲باتری اوربیتال وان

 

۴۵نصب رایگانتماس بگیرید
۳باتری اوربیتال وان

 

۵۰نصب رایگانتماس بگیرید
۴باتری اوربیتال وان

 

۵۵نصب رایگانتماس بگیرید
۵باتری اوربیتال وان

 

۶۰نصب رایگانتماس بگیرید
۶باتری اوربیتال وان

 

۶۶نصب رایگانتماس بگیرید
۷باتری اوربیتال وان

 

۷۰نصب رایگانتماس بگیرید
۸باتری اوربیتال وان

 

۷۴نصب رایگانتماس بگیرید
۹باتری اوربیتال وان

 

۹۰نصب رایگانتماس بگیرید
۱۰باتری اوربیتال وان

 

۱۰۰نصب رایگانتماس بگیرید
۱۱باتری اوربیتال وان

 

۱۲۰نصب رایگانتماس بگیرید
۱۲باتری اوربیتال وان

 

۱۵۰نصب رایگانتماس بگیرید
۱۳باتری اوربیتال وان

 

۱۷۰نصب رایگانتماس بگیرید
۱۴باتری اوربیتال وان

 

۱۹۰نصب رایگانتماس بگیرید
۱۵باتری اوربیتال وان

 

۲۰۰نصب رایگانتماس بگیرید
قیمت باتری اوربیتال وان سیلور

لیست قیمت باتری اوربیتال وان سیلور

ردیف عنوان باتری آمپر خدمات نصب قیمت
۱باتری اوربیتال وان سیلور

 

۳۵ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۲باتری اوربیتال وان سیلور

 

۴۵ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۳باتری اوربیتال وان سیلور

 

۵۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۴باتری اوربیتال وان سیلور

 

۵۵ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۵باتری اوربیتال وان سیلور

 

۶۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۶باتری اوربیتال وان سیلور

 

۶۶ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۷باتری اوربیتال وان سیلور

 

۷۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۸باتری اوربیتال وان سیلور

 

۷۴ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۹باتری اوربیتال وان سیلور

 

۹۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۱۰باتری اوربیتال وان سیلور

 

۱۰۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۱۱باتری اوربیتال وان سیلور

 

۱۲۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۱۲باتری اوربیتال وان سیلور

 

۱۵۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۱۳باتری اوربیتال وان سیلور

 

۱۷۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۱۴باتری اوربیتال وان سیلور

 

۱۹۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۱۵باتری اوربیتال وان سیلور

 

۲۰۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
قیمت باتری اتمیک

لیست قیمت باتری اتمیک

ردیف عنوان باتری آمپر خدمات نصب قیمت
۱باتری اتمیک

 

۳۵ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۲باتری اتمیک

 

۴۵ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۳باتری اتمیک

 

۵۰ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۴باتری اتمیک

 

۵۵ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۵باتری اتمیک

 

۶۰ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۶باتری اتمیک

 

۶۶ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۷باتری اتمیک

 

۷۰ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۸باتری اتمیک

 

۷۴ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۹باتری اتمیک

 

۹۰ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۱۰باتری اتمیک

 

۱۰۰ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۱۱باتری اتمیک

 

۱۲۰ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۱۲باتری اتمیک

 

۱۵۰ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۱۳باتری اتمیک

 

۱۷۰ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۱۴باتری اتمیک

 

۱۹۰ AHنصب رایگانتماس بگیرید
۱۵باتری اتمیک

 

۲۰۰ AHنصب رایگانتماس بگیرید
قیمت باتری اوربیتال efb

لیست قیمت باتری اوربیتال EFB

ردیف عنوان باتری آمپر خدمات نصب قیمت
۱باتری اوربیتال EFB

 

۳۵ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۲باتری اوربیتال EFB

 

۴۵ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۳باتری اوربیتال EFB

 

۵۰ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۴باتری اوربیتال EFB

 

۵۵ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۵باتری اوربیتال EFB

 

۶۰ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۶باتری اوربیتال EFB

 

۶۶ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۷باتری اوربیتال EFB

 

۷۰ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۸باتری اوربیتال EFB

 

۷۴ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۹باتری اوربیتال EFB

 

۹۰ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۱۰باتری اوربیتال EFB

 

۱۰۰ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۱۱باتری اوربیتال EFB

 

۱۲۰ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۱۲باتری اوربیتال EFB

 

۱۵۰ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۱۳باتری اوربیتال EFB

 

۱۷۰ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۱۴باتری اوربیتال EFB

 

۱۹۰ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
۱۵باتری اوربیتال EFB

 

۲۰۰ آمپر AHنصب رایگانتماس بگیرید
باتری اوربیتال پریمیوم

لیست قیمت باتری اوربیتال پریمیوم

ردیف عنوان باتری آمپر ( AH )خدمات نصب قیمت
۱باتری اوربیتال پریمیوم

 

۳۵ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۲باتری اوربیتال پریمیوم

 

۴۵ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۳باتری اوربیتال پریمیوم

 

۵۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۴باتری اوربیتال پریمیوم

 

۵۵ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۵باتری اوربیتال پریمیوم

 

۶۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۶باتری اوربیتال پریمیوم

 

۶۶ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۷باتری اوربیتال پریمیوم

 

۷۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۸باتری اوربیتال پریمیوم

 

۷۴ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۹باتری اوربیتال پریمیوم

 

۹۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۱۰باتری اوربیتال پریمیوم

 

۱۰۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۱۱باتری اوربیتال پریمیوم

 

۱۲۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۱۲باتری اوربیتال پریمیوم

 

۱۵۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۱۳باتری اوربیتال پریمیوم

 

۱۷۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۱۴باتری اوربیتال پریمیوم

 

۱۹۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
۱۵باتری اوربیتال پریمیوم

 

۲۰۰ آمپرنصب رایگانتماس بگیرید
قیمت باتری برنا

لیست قیمت باتری برنا ۳۵ آمپر تا ۲۰۰ آمپر

ردیف عنوان باتری آمپر ( AH )خدمات نصب قیمت
۱باتری برنا

 

۳۵ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۲باتری برنا

 

۴۵ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۳باتری برنا

 

۵۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۴باتری برنا

 

۵۵ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۵باتری برنا

 

۶۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۶ر

 

۶۶ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۷باتری برنا

 

۷۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۸باتری برنا

 

۷۴ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۹باتری برنا

 

۹۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۰باتری برنا

 

۱۰۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۱باتری برنا

 

۱۲۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۲باتری برنا

 

۱۵۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۳باتری برنا

 

۱۷۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۴باتری برنا

 

۱۹۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۵باتری برنا

 

۲۰۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
قیمت باتری زیتکس

لیست قیمت باتری زیتکس برنا

ردیف عنوان باتری آمپر ( AH )خدمات نصب قیمت
۱باتری  زیتکس ZITEX برنا

 

۳۵ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۲باتری  زیتکس ZITEX برنا

 

۴۵ آمپرAHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۳باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۵۰ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۴باتری  زیتکس ZITEXبرنا

 

۵۵ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۵باتری  زیتکس ZITEXبرنا

 

۶۰ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۶ر

 

۶۶ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۷باتری  زیتکس ZITEX برنا

 

۷۰ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۸باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۷۴ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۹باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۹۰ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۰باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۱۰۰ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۱باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۱۲۰ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۲باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۱۵۰ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۳باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۱۷۰ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۴باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۱۹۰ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۵باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۲۰۰ آمپر AHنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
قیمت باتری گلوبال برنا

لیست قیمت باتری گلوبال برنا

ردیف عنوان باتری آمپر ( AH )خدمات نصب قیمت
۱باتری گلوبال GLOBAL  برنا

 

۳۵ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۲باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۴۵ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۳باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۵۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۴باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۵۵ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۵باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۶۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۶باتری گلوبال GLOBAL برنا۶۶ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۷باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۷۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۸باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۷۴ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۹باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۹۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۰باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۱۰۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۱باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۱۲۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۲باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۱۵۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۳باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۱۷۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۴باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۱۹۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
۱۵باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۲۰۰ آمپرنصب رایگان در تهرانتماس بگیرید
نام کالاآمپرارسال و نصب ( تهران )قیمت
باتری اتمی واریان۵۰رایگان۴۸۰۰۰۰
باتری اتمی واریان۵۵رایگان۵۳۰۰۰۰
باتری اتمی واریان۶۰رایگان۵۷۰۰۰۰
باتری اتمی واریان۶۰ ( پایه بلند )رایگان۵۷۰۰۰۰
باتری اتمی واریان۶۶رایگان۶۴۰۰۰۰
باتری اتمی واریان۷۰رایگان۶۶۵۰۰۰
باتری اتمی واریان۷۴رایگان۷۰۵۰۰۰
باتری اتمی واریان۹۰رایگان۸۵۵۰۰۰
باتری اتمی واریان۱۰۰رایگان۹۵۰۰۰۰
باتری اتمی واریان۱۲۰رایگان۱۴۲۵۰۰۰
باتری اتمی واریان۱۲۰Nرایگانتماس بگیرید
باتری اتمی واریان۱۵۰رایگانتماس بگیرید
باتری اتمی واریان۱۷۰رایگانتماس بگیرید
باتری اتمی واریان۲۰۰رایگانتماس بگیرید
لیست قیمت باتری خودرو

مزایای خرید باتری از ما

میتوانید در هر مکان حتی در مسیر با ما تماس بگیرید تا مکانیک سیار کوییک سرویس وحید در اسرع وقت  و بدون فوت وقت هراه با باتری مناسب به محل شما اعزام شده و باتری را با سرویس کامل بازرسی برق خودرو شما انجام دهد . حتی در روزهای تعطیل و حتی در هوای نامساعد در هر جا که هستید امداد باتری ما با بهترین قیمت ها در خدمت شماست . همچنین چنانچه قصد دریافت خدمات سیار ما را نیز نداشتید میتوانید باتری را اینترنتی خریداری کرده و پس از ارسال داغه باتری ماشین خود باتری خریداری شده را در محل تحویل بگیرید همراه ما باشید با

 • قیمت روز باتری پراید  و پژو و سایر ماشین های داخلی
 • لیست قیمت باطری سپاهان ماشین سبک و سنگین
 • لیست قیمت باتری سوزوکی سبک و سنگین
 • لیست قیمت باتری اوربیتال وان همراه با نصب
 • لیست قیمت باطری برنا باتری  و نصب در تهران
مشاوره خرید باتری با مکانیک سیار متخصص

تاریخ تولید باتری

هر باتری خودرو تاریخ انقضایی دارد . اما این تاریخ انقضا از چه زمانی شروع میشود . سوالات متعددی از ما در این خصوص میپرسند مثل : آیا تاریخ مصرف باتری روی باتری درج شده است ؟ آیا از وقتی باتری روی خودرو نصب میشود عمر مفید باتری محاسبه میشود ؟ آیا باتری ۶۰ آمپر از ۵۰ آمپر بیشتر عمر میکند و یا به عبارت بهتر باتریهای آمپراژ بالا از آمپراژ پایین بیشتر عمر دارند ؟ مکانیک سیار وحید چند نکته درباره اهمیت تاریخ تولید باتری و خرید باتری ارزان به شما میگوید که ممکن است تا کنون نشنیده باشید :

 • فریب  شعار لیست قیمت باتری ارزان را نخورید چرا که اگر فروشنده معتبر نباشد ممکن است باتری های شارژ شده را به شما بفروشد
 • از وقتی که  الکترولیت بین پلیت ها در کارخانه تولید باتری قرار میگیرد عمر مفید باتری شروع میشود
 • کلیه باتریهای اورجینال دارای تاریخ تولید هستند که به صورت حک شده روی قابل مشاهده است
 • در هنگان خرید باتری و یا دریافت خدمات تعویض باتری در محل  ، از سریق سامانه مربوطه نسبت به ثبت گارانتی باتری اقدام نمایید
اهمیت تاریخ تولید باتری چیست
تاریخ تولید باتری خودرو
عمر مفید باتری خودرو

باتری اتمی چیست ؟

باتری اتمی یا همان باتری سیلد باتریهایی هستند که جایگزین باتریهای اسیدی شده اند  . این باتریها با ساختار مکانیکی محاسبه شده و بهینه تری نسبت به باتریهای اتمی تولید و توضیع میشوند . لیست قیمت باتری که در بالا مشاهده میکنیم تماما مرتبط با باتریهای اتمی میباشند . کوییک سرویس وحید باتریهای لیست شده را با ضمانت کیفیت در محل نصب میکند .  آنچه که باید درباره باتری اتمی بدانید :

 • دو نوع کلسیم- سیلد و کلسیوم-کلسیوم وجود دارد
 • باطریهای اتمی در روش  حرارتی انرژی رادیو اکتیو را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند
 • ویژگی خاص این نوع باتری این است که همین چرخه را بدون افت جریان دنبال میکند
 • نوع دیگر باتریهای اتمی  شامل ژنراتور های ترموالکتریک و ترمیونیک میباشند و شیوه حرارتی تبدیل نیرو را دنبال میکنند
 • و برخی دیگر از باتریهای سیلد نیز با خارج کردن انرژی هسته چرخش الکترون را  ایجاد میکند  و برق ماشین را ذخیره میکنند
درباره باتری اتمی بیشتر بدانید

شعار باتری ماشین ارزان

مراقب این شعار باشید . باتری های سپاهان باتری ، صبا باتری ، باتری های سوزوکی که تولید سپاهان هستند و باتری های برنا باطری همگی قیمت روز کارخانه را دارند که کوییک سرویس وحید قیمت روز  این باتری ها را در سایت درج میکند . گاها تبلیغاتی با شعار  “باتری را با نصف قیمت بخرید ” و یا ” با ۱۰۰ تومن صاحب باتری شوید  ”  و یا ” ۶ سال گارانتی باتری بگیرید  ” و یا ازین قبیل تبلیغات همیشه در کمین شما هستند که جیب شما را خالی کنند . بارها این نکته را گفته ایم که بهترین باتریها باتریهای تولید داخل هستند . باتریهای سپاهان ، صبا باتری و برنا باتری باتریهایی کاملا تضمینی با گارانتی معتبر میباشند که میتوانید به صورت آنلاین از ما یا سایتهای دیگر خریداری کنید . باتری ماشین ارزان که در قالب شعارهای بالا تبلیغ میشوند مشکلات زیر را پشت تبلیغات خود دارند  :

 • دارای گارانتی نیستند
 • گارانتی به شما میدهند اما زمانی که باتری خراب میشود گارانتی را تقبل نمیکنند
 • اکثرا گارانتی آنها روی کاغذ ۶ ماه یا کمتر  میباشد
 • عمر مفید باتری بیش از ۱ سال نخواهد بود

نکته  : البته برندهایی هستند که اگر اورجینال آنها را پیدا کنید کارایی بینظیری دارد که بهترین آنها تولید آمریکا ، ژاپن  و کره جنوبی میباشد

امتیاز دهید
چند ستاره متعلق به ماست
[Total: ۹ Average: ۴.۶]

درباره‌ی adminvahid

حتما ببینید

علت سولفاته شدن سر باطری

علت سولفاته شدن سر باطری

امتیاز دهید چند ستاره متعلق به ماست [Total: ۷ Average: ۴.۶]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp