خانه / باتری خودرو / لیست قیمت باتری خودرو

لیست قیمت باتری خودرو

لیست قیمت باتری خودرو

کوییک سرویس وحید در خدمت شماست با لیست قیمت باتری خودرو اعم از لیست قیمت باتری سوزوکی ۳۵ تا ۲۰۰ آمپر  ، باتری های زیتکس ZITEX   و گلوبال GLOBAL   برنا باتری از ۳۵ تا ۲۰۰ آمپر  ، باتری های اوربیتال وان   و اتمیک و  اوربیتال وان سیلور و EFB و اوربیتال پریمیوم  سپاهان ۳۵ تا ۲۰۰ آمپر همراه با خدمات نصب رایگان در کلیه نقاط تهران  . ما ارزش افزوده وقت شماییم .  . محصولاتی که کلیه  لیست قیمت باتری زیر درج شده است دارای گارانتی ۱۲ ماهه و دریافت خدمات پشتیبانی آنلاین از متخصصین مکانیک سیار وحید میباشند . ( لیست  قیمت باطری سوزوکی ۳۵ تا ۲۰۰ آمپر ، قیمت باتری برنا زیتکس و گلوبال ، قیمت باتری سپاهان اوربیتال وان و اتمیک ، وان سیلور و پریمیوم  )

مزایای تعویض باتری در محل چیست ؟
قیمت باتری سوزوکی

لیست قیمت باتری سوزوکی ۳۵ تا ۲۰۰ آمپر

عنوان محصول آمپر باتری هزینه ارسال و نصب قیمت باتری ( تومان )
باتری سوزوکی۳۵ رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۵۵۲۰۰۰
باتری سوزوکی۴۵رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۶۶۲۰۰۰
باتری سوزوکی۵۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۶۵۰۰۰۰
باتری سوزوکی۵۵رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۷۰۵۰۰۰
باتری سوزوکی۶۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۷۷۰۰۰۰
باتری سوزوکی پایه بلند۶۰ رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۷۸۹۰۰۰
باتری سوزوکی۶۴رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۸۴۶۰۰۰
باتری سوزوکی۷۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۹۴۰۰۰۰
باتری سوزوکی۷۴رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۹۴۹۰۰۰
باتری سوزوکی۸۸رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۱۱۵۰۰۰۰
باتری سوزوکی۹۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۱۱۸۳۰۰۰
باتری سوزوکی۱۰۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۱۳۰۰۰۰۰
باتری سوزوکی۱۲۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۱۶۷۰۰۰۰
باتری سوزوکی۱۵۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۱۹۸۰۰۰۰
باتری سوزوکی۲۰۰رایگان (مناطق ۱ تا ۲۲ تهران )۲۳۵۰۰۰۰
قیمت باتری اوربیتال وان

لیت قیمت باتری اوربیتال وان

ردیف عنوان باتری آمپر خدمات نصب قیمت
۱ باتری اوربیتال وان

 

۳۵ نصب رایگان تماس بگیرید
۲ باتری اوربیتال وان

 

۴۵ نصب رایگان تماس بگیرید
۳ باتری اوربیتال وان

 

۵۰ نصب رایگان تماس بگیرید
۴ باتری اوربیتال وان

 

۵۵ نصب رایگان تماس بگیرید
۵ باتری اوربیتال وان

 

۶۰ نصب رایگان تماس بگیرید
۶ باتری اوربیتال وان

 

۶۶ نصب رایگان تماس بگیرید
۷ باتری اوربیتال وان

 

۷۰ نصب رایگان تماس بگیرید
۸ باتری اوربیتال وان

 

۷۴ نصب رایگان تماس بگیرید
۹ باتری اوربیتال وان

 

۹۰ نصب رایگان تماس بگیرید
۱۰ باتری اوربیتال وان

 

۱۰۰ نصب رایگان تماس بگیرید
۱۱ باتری اوربیتال وان

 

۱۲۰ نصب رایگان تماس بگیرید
۱۲ باتری اوربیتال وان

 

۱۵۰ نصب رایگان تماس بگیرید
۱۳ باتری اوربیتال وان

 

۱۷۰ نصب رایگان تماس بگیرید
۱۴ باتری اوربیتال وان

 

۱۹۰ نصب رایگان تماس بگیرید
۱۵ باتری اوربیتال وان

 

۲۰۰ نصب رایگان تماس بگیرید
قیمت باتری اوربیتال وان سیلور

لیست قیمت باتری اوربیتال وان سیلور

ردیف عنوان باتری آمپر خدمات نصب قیمت
۱ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۳۵ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۲ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۴۵ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۳ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۵۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۴ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۵۵ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۵ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۶۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۶ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۶۶ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۷ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۷۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۸ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۷۴ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۹ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۹۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۱۰ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۱۰۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۱۱ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۱۲۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۱۲ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۱۵۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۱۳ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۱۷۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۱۴ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۱۹۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۱۵ باتری اوربیتال وان سیلور

 

۲۰۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
قیمت باتری اتمیک

لیست قیمت باتری اتمیک

ردیف عنوان باتری آمپر خدمات نصب قیمت
۱ باتری اتمیک

 

۳۵ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۲ باتری اتمیک

 

۴۵ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۳ باتری اتمیک

 

۵۰ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۴ باتری اتمیک

 

۵۵ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۵ باتری اتمیک

 

۶۰ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۶ باتری اتمیک

 

۶۶ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۷ باتری اتمیک

 

۷۰ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۸ باتری اتمیک

 

۷۴ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۹ باتری اتمیک

 

۹۰ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۱۰ باتری اتمیک

 

۱۰۰ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۱۱ باتری اتمیک

 

۱۲۰ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۱۲ باتری اتمیک

 

۱۵۰ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۱۳ باتری اتمیک

 

۱۷۰ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۱۴ باتری اتمیک

 

۱۹۰ AH نصب رایگان تماس بگیرید
۱۵ باتری اتمیک

 

۲۰۰ AH نصب رایگان تماس بگیرید
قیمت باتری اوربیتال efb

لیست قیمت باتری اوربیتال EFB

ردیف عنوان باتری آمپر خدمات نصب قیمت
۱ باتری اوربیتال EFB

 

۳۵ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۲ باتری اوربیتال EFB

 

۴۵ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۳ باتری اوربیتال EFB

 

۵۰ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۴ باتری اوربیتال EFB

 

۵۵ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۵ باتری اوربیتال EFB

 

۶۰ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۶ باتری اوربیتال EFB

 

۶۶ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۷ باتری اوربیتال EFB

 

۷۰ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۸ باتری اوربیتال EFB

 

۷۴ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۹ باتری اوربیتال EFB

 

۹۰ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۱۰ باتری اوربیتال EFB

 

۱۰۰ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۱۱ باتری اوربیتال EFB

 

۱۲۰ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۱۲ باتری اوربیتال EFB

 

۱۵۰ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۱۳ باتری اوربیتال EFB

 

۱۷۰ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۱۴ باتری اوربیتال EFB

 

۱۹۰ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
۱۵ باتری اوربیتال EFB

 

۲۰۰ آمپر AH نصب رایگان تماس بگیرید
باتری اوربیتال پریمیوم

لیست قیمت باتری اوربیتال پریمیوم

ردیف عنوان باتری آمپر ( AH ) خدمات نصب قیمت
۱ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۳۵ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۲ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۴۵ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۳ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۵۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۴ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۵۵ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۵ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۶۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۶ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۶۶ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۷ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۷۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۸ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۷۴ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۹ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۹۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۱۰ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۱۰۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۱۱ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۱۲۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۱۲ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۱۵۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۱۳ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۱۷۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۱۴ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۱۹۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
۱۵ باتری اوربیتال پریمیوم

 

۲۰۰ آمپر نصب رایگان تماس بگیرید
قیمت باتری برنا

لیست قیمت باتری برنا ۳۵ آمپر تا ۲۰۰ آمپر

ردیف عنوان باتری آمپر ( AH ) خدمات نصب قیمت
۱ باتری برنا

 

۳۵ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۲ باتری برنا

 

۴۵ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۳ باتری برنا

 

۵۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۴ باتری برنا

 

۵۵ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۵ باتری برنا

 

۶۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۶ ر

 

۶۶ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۷ باتری برنا

 

۷۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۸ باتری برنا

 

۷۴ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۹ باتری برنا

 

۹۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۰ باتری برنا

 

۱۰۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۱ باتری برنا

 

۱۲۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۲ باتری برنا

 

۱۵۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۳ باتری برنا

 

۱۷۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۴ باتری برنا

 

۱۹۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۵ باتری برنا

 

۲۰۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
قیمت باتری زیتکس

لیست قیمت باتری زیتکس برنا

ردیف عنوان باتری آمپر ( AH ) خدمات نصب قیمت
۱ باتری  زیتکس ZITEX برنا

 

۳۵ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۲ باتری  زیتکس ZITEX برنا

 

۴۵ آمپرAH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۳ باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۵۰ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۴ باتری  زیتکس ZITEXبرنا

 

۵۵ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۵ باتری  زیتکس ZITEXبرنا

 

۶۰ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۶ ر

 

۶۶ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۷ باتری  زیتکس ZITEX برنا

 

۷۰ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۸ باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۷۴ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۹ باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۹۰ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۰ باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۱۰۰ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۱ باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۱۲۰ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۲ باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۱۵۰ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۳ باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۱۷۰ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۴ باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۱۹۰ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۵ باتری زیتکس ZITEX برنا

 

۲۰۰ آمپر AH نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
قیمت باتری گلوبال برنا

لیست قیمت باتری گلوبال برنا

ردیف عنوان باتری آمپر ( AH ) خدمات نصب قیمت
۱ باتری گلوبال GLOBAL  برنا

 

۳۵ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۲ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۴۵ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۳ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۵۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۴ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۵۵ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۵ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۶۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۶ باتری گلوبال GLOBAL برنا ۶۶ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۷ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۷۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۸ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۷۴ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۹ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۹۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۰ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۱۰۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۱ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۱۲۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۲ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۱۵۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۳ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۱۷۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۴ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۱۹۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
۱۵ باتری گلوبال GLOBAL برنا

 

۲۰۰ آمپر نصب رایگان در تهران تماس بگیرید
نام کالا آمپر ارسال و نصب ( تهران )قیمت
باتری اتمی واریان ۵۰رایگان۴۸۰۰۰۰
باتری اتمی واریان۵۵رایگان۵۳۰۰۰۰
باتری اتمی واریان۶۰رایگان۵۷۰۰۰۰
باتری اتمی واریان۶۰ ( پایه بلند )رایگان۵۷۰۰۰۰
باتری اتمی واریان۶۶رایگان۶۴۰۰۰۰
باتری اتمی واریان۷۰رایگان۶۶۵۰۰۰
باتری اتمی واریان۷۴رایگان۷۰۵۰۰۰
باتری اتمی واریان۹۰رایگان۸۵۵۰۰۰
باتری اتمی واریان۱۰۰رایگان۹۵۰۰۰۰
باتری اتمی واریان۱۲۰رایگان۱۴۲۵۰۰۰
باتری اتمی واریان۱۲۰Nرایگانتماس بگیرید
باتری اتمی واریان۱۵۰رایگانتماس بگیرید
باتری اتمی واریان۱۷۰رایگانتماس بگیرید
باتری اتمی واریان۲۰۰رایگانتماس بگیرید
لیست قیمت باتری خودرو

مزایای خرید باتری از ما

میتوانید در هر مکان حتی در مسیر با ما تماس بگیرید تا مکانیک سیار کوییک سرویس وحید در اسرع وقت  و بدون فوت وقت هراه با باتری مناسب به محل شما اعزام شده و باتری را با سرویس کامل بازرسی برق خودرو شما انجام دهد . حتی در روزهای تعطیل و حتی در هوای نامساعد در هر جا که هستید امداد باتری ما با بهترین قیمت ها در خدمت شماست . همچنین چنانچه قصد دریافت خدمات سیار ما را نیز نداشتید میتوانید باتری را اینترنتی خریداری کرده و پس از ارسال داغه باتری ماشین خود باتری خریداری شده را در محل تحویل بگیرید همراه ما باشید با

 • قیمت روز باتری پراید  و پژو و سایر ماشین های داخلی
 • لیست قیمت باطری سپاهان ماشین سبک و سنگین
 • لیست قیمت باتری سوزوکی سبک و سنگین
 • لیست قیمت باتری اوربیتال وان همراه با نصب
 • لیست قیمت باطری برنا باتری  و نصب در تهران
مشاوره خرید باتری با مکانیک سیار متخصص

تاریخ تولید باتری

هر باتری خودرو تاریخ انقضایی دارد . اما این تاریخ انقضا از چه زمانی شروع میشود . سوالات متعددی از ما در این خصوص میپرسند مثل : آیا تاریخ مصرف باتری روی باتری درج شده است ؟ آیا از وقتی باتری روی خودرو نصب میشود عمر مفید باتری محاسبه میشود ؟ آیا باتری ۶۰ آمپر از ۵۰ آمپر بیشتر عمر میکند و یا به عبارت بهتر باتریهای آمپراژ بالا از آمپراژ پایین بیشتر عمر دارند ؟ مکانیک سیار وحید چند نکته درباره اهمیت تاریخ تولید باتری و خرید باتری ارزان به شما میگوید که ممکن است تا کنون نشنیده باشید :

 • فریب  شعار لیست قیمت باتری ارزان را نخورید چرا که اگر فروشنده معتبر نباشد ممکن است باتری های شارژ شده را به شما بفروشد
 • از وقتی که  الکترولیت بین پلیت ها در کارخانه تولید باتری قرار میگیرد عمر مفید باتری شروع میشود
 • کلیه باتریهای اورجینال دارای تاریخ تولید هستند که به صورت حک شده روی قابل مشاهده است
 • در هنگان خرید باتری و یا دریافت خدمات تعویض باتری در محل  ، از سریق سامانه مربوطه نسبت به ثبت گارانتی باتری اقدام نمایید
اهمیت تاریخ تولید باتری چیست
تاریخ تولید باتری خودرو
عمر مفید باتری خودرو

باتری اتمی چیست ؟

باتری اتمی یا همان باتری سیلد باتریهایی هستند که جایگزین باتریهای اسیدی شده اند  . این باتریها با ساختار مکانیکی محاسبه شده و بهینه تری نسبت به باتریهای اتمی تولید و توضیع میشوند . لیست قیمت باتری که در بالا مشاهده میکنیم تماما مرتبط با باتریهای اتمی میباشند . کوییک سرویس وحید باتریهای لیست شده را با ضمانت کیفیت در محل نصب میکند .  آنچه که باید درباره باتری اتمی بدانید :

 • دو نوع کلسیم- سیلد و کلسیوم-کلسیوم وجود دارد
 • باطریهای اتمی در روش  حرارتی انرژی رادیو اکتیو را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند
 • ویژگی خاص این نوع باتری این است که همین چرخه را بدون افت جریان دنبال میکند
 • نوع دیگر باتریهای اتمی  شامل ژنراتور های ترموالکتریک و ترمیونیک میباشند و شیوه حرارتی تبدیل نیرو را دنبال میکنند
 • و برخی دیگر از باتریهای سیلد نیز با خارج کردن انرژی هسته چرخش الکترون را  ایجاد میکند  و برق ماشین را ذخیره میکنند
درباره باتری اتمی بیشتر بدانید

شعار باتری ماشین ارزان

مراقب این شعار باشید . باتری های سپاهان باتری ، صبا باتری ، باتری های سوزوکی که تولید سپاهان هستند و باتری های برنا باطری همگی قیمت روز کارخانه را دارند که کوییک سرویس وحید قیمت روز  این باتری ها را در سایت درج میکند . گاها تبلیغاتی با شعار  “باتری را با نصف قیمت بخرید ” و یا ” با ۱۰۰ تومن صاحب باتری شوید  ”  و یا ” ۶ سال گارانتی باتری بگیرید  ” و یا ازین قبیل تبلیغات همیشه در کمین شما هستند که جیب شما را خالی کنند . بارها این نکته را گفته ایم که بهترین باتریها باتریهای تولید داخل هستند . باتریهای سپاهان ، صبا باتری و برنا باتری باتریهایی کاملا تضمینی با گارانتی معتبر میباشند که میتوانید به صورت آنلاین از ما یا سایتهای دیگر خریداری کنید . باتری ماشین ارزان که در قالب شعارهای بالا تبلیغ میشوند مشکلات زیر را پشت تبلیغات خود دارند  :

 • دارای گارانتی نیستند
 • گارانتی به شما میدهند اما زمانی که باتری خراب میشود گارانتی را تقبل نمیکنند
 • اکثرا گارانتی آنها روی کاغذ ۶ ماه یا کمتر  میباشد
 • عمر مفید باتری بیش از ۱ سال نخواهد بود

نکته  : البته برندهایی هستند که اگر اورجینال آنها را پیدا کنید کارایی بینظیری دارد که بهترین آنها تولید آمریکا ، ژاپن  و کره جنوبی میباشد

امتیاز دهید
چند ستاره متعلق به ماست
[Total: ۹ Average: ۴.۶]

درباره‌ی adminvahid

حتما ببینید

علت سولفاته شدن سر باطری

علت سولفاته شدن سر باطری

امتیاز دهید چند ستاره متعلق به ماست [Total: ۷ Average: ۴.۶]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp