سرخ شدن اگزوز

بررسی مشکلات کاتالیزور

سرخ شدن اگزوز

بررسی مشکلات کاتالیزور

در برگه کاتالیست خودرو کلیاتی از کاتالیزور و نحوه عملکرد و متریال تولید آن را توضیح داده ایم . در اینجا به مشکلاتی خواهیم پرداخت که در روند طول عمر خودرو با توجه به فرسایش های ناشی از حرارت بالا و فرسایش بر اثر دوده و گازهای سمی پیش می آید . همراه کوییک سرویس وحید باشید با بهترین سرویس دوره ای خودرو با هزینه های عالی و تعمیر و تعویض قطعات  و کاتالیزور در محل  . پرسش هایی  از قبیل اینکه چرا اگزوز و کاتالیزور داغ  و سرخ میشود ؟  ، از کجا بفهمیم کاتالیزور ریخته یا کیپ شده است ؟ ، جنس کاتالیزور و لوله اگزوز چیست  ؟ را با همراه مکانیک وحید دنبال کنید با نکات مهمی درباره کیپ شدن کاتالیزور  و سرخ شدن اگزوز و مشکلات دیگری که ممکن است برای سیستم کاتالیست خودرو پیش بیاید

دلیل صدای انفجار اگزوز چیست

مشکلات کاتالیزور

از کجا بفهمیم کاتالیزور ریخته یا کیپ شده است ؟

در بررسی مشکلات کاتالیزور خودرو مشکلاتی مثل سرخ شدن اگزوز که تشخیص آن آسان است اما ریختن کاتالیزور و کیپ شدن آن رایج است که تشخیص قطعی آن برای رانندگان کاری دشوار است . میتوانید با چند گام ساده از ریخته شدن و یا کیپ شدن کاتالیزور اطمینان حاصل نمایید .

  • از کسی بخواهید تا پدال گاز را فشار دهد
  • شدت خروجی اگزوز را بررسی کنید
  • پرتاب باد یا دود نسبت به دور موتور را چک کنید
  • اگر به اصطلاح اگزوز نفس نداشت کاتالیست خودرو ریخته یا کیپ شده است

تنظیم مصرف سوخت در محل

سرخ شدن اگزوز

علت سرخ شدن یا داغ شدن کاتالیزور و اگزوز چیست ؟

عمده دلیل سرخ شدن اگزوز و مشکلات اگزوز که به کیپ شدن کاتالیزور و یا ریختن آن و در نتیجه سرخ شدن لوله اگزوز منجر میشود از مشکلات سوختی سرچشمه میگیرد

  • ترکیب سوخت با هوا از مسائل رایج است
  • با ترکیب هوا  در سوخت ، سوخت کمتری به سمت موتور می آید
  • در نتیجه موجب سرخ شدن مینی فول میشود و  زمانی که شما در هوای تاریک آن را نگاه کنید گویی در کوره آهنگری قرار دارد

چرا سوخت منجر به داغ شدن اگزوز میشود ؟

اگر به پایه و اساس و ویژگیهای سوخت بنزین توجه کنیم خواهیم  دانست که یکی از وظیف اصلی بنزین خنک کردن موتور است   . وقتی که ما به بررسی مشکلات اگزوز و کاتالیزور میپردازیم و به مشکل سرخ شدن اگزوز میرسیم در واقع منشا این دمای بالا را جستجو میکنیم و در نهایت میفهمیم که این دما از سمت موتور آمده و دلیل سوخترسانی نامناسب است

همه چیز درباره اگزوز خودرو